11.6.07

La música electrònica com a estat emocional i element de lluita*


“I ara se’m dibuixa el somriure, perquè jo sóc capaç de posar-me nerviós i eufòric, ser feliç i creatiu amb una cançó. Una cançó, sí! Una simple cançó que, com tot el que jo vull, em canvia la percepció de les coses. La força d’una melodia (o conjunt d’aquestes) que té el poder de fer de mi un esclau del so. A volums desmesurats. Esclau del so, orgullós de condició i conseqüències: jo quedaré sord i amb el cap ple de colors. Vosaltres oïdors del que us manen escoltar i amb un sol color en ment.”

Com tot, fins que hom no és capaç d’entendre i comprendre allò que desconeix, té per costum rebutjar-ho; no acceptar-ho. És així com la música electrònica es presenta normalment en la majoria de la gent: com un aspecte al marge de les nostres vides, alguna cosa que desperta la curiositat d’uns pocs que, tanmateix, no tenen res a veure amb nosaltres. La repercussió que aquest estil de música ha tingut des de la seva aparició, gràcies principalment als mitjans de comunicació i publicitat, ha marcat la seva transcendència més aviat com a una música simple i absurda, com a una moda passatgera i amb poca serietat; una música que podia executar tothom sense l’aprenentatge dels coneixements musicals, deixant sempre de banda fins a quin punt aquests coneixements són importants dins de la composició d’aquesta música (la seva creació) i de quina manera ha esdevingut no només una música sinó una revolució sonora, i un canvi de mentalitat
Després de veure com, amb la popularització de la música electrònica, s’han aconseguit els objectius de moltes de les tendències musicals avantguardistes, com ara la introducció del soroll com a complement musical, la reiteració del so, el minimalisme melòdic, etc., podem avaluar la trajectòria de l’electrònica actual, situant-la sense prejudicis en un dels pedestals de la música moderna, ja sigui per bé o per mal. Ara però, la problemàtica no consisteix en popularitzar-la, sinó en fer entendre a tots els seus seguidors quin és el seu missatge, quina és la dinàmica “ideològica” d’aquesta música, i és que, amb el pas del temps, els principis antimaterialistes, contra la música comercial, d’aproximació i respecte amb les persones i la naturalesa, de la llibertat de pensament... s’han pràcticament perdut. Dins l’escena rave encara podem trobar el missatge pur de la música electrònica, tot i que la popularització d’aquest fenomen n’ha embrutit el contingut, i hem de procurar recuperar-lo.
La música electrònica, encara que no sola, ha simbolitzat un moviment estètic i de pensament, des de la seva aparició, que ha transformat moltes de les perspectives de la música i del pensament musical; gràcies a la possibilitat de manipulació dels sons mitjançant ordinadors, sintetitzadors, compressors, etc., s’han adquirit una quantitat de qualitats tímbriques, d’intensitat, d’obtenció de centenars de nous ritmes que l’home per naturalesa no sabria reproduir, i altres qualitats que fan d’aquesta música una absoluta revolució sonora. És també molt important, però, el moviment ideològic i situacional que aquest estil musical ha desprès amb el temps. És necessari especificar que quan ens referim al moviment ideològic característic de la música electrònica, parlem del que realment ha intentat transmetre (explicat anteriorment) i no el que ha esdevingut. Així, la reproducció d’aquesta música es converteix en quelcom més que un acte lúdic: esdevé una crítica principalment al sistema occidental, i un model de vida, pensament, comportament alternatius a la realitat que es viu. Es planteja el respecte mutu entre persones, ideologies, tendències, classe social, estètica, etc. Lligat a la crítica sistemàtica, apareix també l’oposició a la música comercial i privatitzada, i es manifesta la predominància de la música lliure, de la cultura lliure.
Així, aquest estil musical es converteix en un estat mental/emocional representat i canalitzat pel so, per la música, on tots els que formen part de l’esdeveniment es converteixen en un membre més del sentiment col·lectiu d’aquesta dansa individual, on no és necessari compartir passos de ball ni coreografies per saber fins a quin punt l’emoció transmesa per la música és entesa pel global dels assistents. Així mateix, la gran capacitat que tenen semblants esdeveniments musicals en la seva més pura essència per representar en l’entorn ambients psicodèlics i extraordinaris, fa que el públic, tingui motius per descobrir com aïllar la seva persona del món “real” i potenciar així el desig de canviar-lo, de la mateixa manera que el factor de difussió del missatge reivindicatiu concret adquireix un gran potencial de difussió, ja que resulta molt més atractiu en cadascú. La monotonia de la música provoca en la persona una habituació en l’ambient que tan aviat pot ser repulsiva com fantàstica (depenent de cadascú), i quan l’individu se sent còmode en l’ambient de la música, s’adapta a la seva repetitivitat, de tal manera que els canvis més insignificants (melòdics, rítmics...) són percebuts amb una intensitat desmesurada, i és així com aquesta música es converteix en la simplicitat perfecta, ja que atribueix a un detall minúscul la capacitat de provocar grans sensacions: l’emoció sonora.