9.2.08

artists rules

äqhrata-cremant conceptes obre un nou espai interactiu, artists rules, on apareixen tots aquells artistes que recolzen la iniciativa i que aporten la seva sensibilitat com a creadors i/o difusors d'emocions al que entre tots volem convertir en un somni cert, o palpable.